Adviesbureau voor al uw arbozorg
Kwaliteit ontmoet eenvoud

In drukke tijden ontstaat er vaak een extra druk op het personeel. Daarnaast kan het zijn dat u tijdelijk behoefte heeft aan deskundigheid die u zelf niet in huis heeft. Kenoa heeft een groot aantal deskundigen in verschillende vakgebieden in dienst die bij bedrijven deze ondersteuning bieden. Zij hebben daarmee naast algemene vakkennis ook de nodige ervaring. Het gaat hier bijvoorbeeld om:

 

  • Middelbaar- en Hoger Veiligheidskundigen (MVK en HVK) bij grote projecten zoals bouw-, sloop-en onderhoudswerkzaamheden;
  • Veiligheidskundige ondersteuning in het kader van de VCA checklist;
  • Deskundigen op het gebied van Arbo, veiligheid en milieu bij de invoering van zorgsystemen;
  • Arbeids- en organisatiedeskundigen bij veranderingsprocessen binnen de organisatie;
  • ArbeidshygiŽnisten bij het aanpassen van de bedrijfsomgeving;
  • Steigerinspecteurs;
  • Brandwachten;
  • Veiligheidswachten.

In tegenstelling tot veel detacheringsbureau\'s is Kenoa gespecialiseerd in veiligheid. Indien u een medewerker van Kenoa inhuurt, huurt u de kennis in van deze specialist inclusief de ondersteuning van zijn collega\'s. Hierdoor kan iedere medewerker van Kenoa beschikken over een zeer brede specialistische kennis binnen de eigen gelederen. Naast de juiste vakinhoudelijke eigenschappen dient de persoon ook binnen de organisatie te passen waar hij of zij wordt tewerk gesteld. Kenoa hanteert een aanvraagformulier waarop u als klant vooraf duidelijk kunt aangeven welke kennis en ervaring u zoekt.