Adviesbureau voor al uw arbozorg
Kwaliteit ontmoet eenvoud

De 5 meest gestelde (Arbo) vragen:

1. Wat is een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E):

 • Iedere werkgever is volgens de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om een risico inventarisatie inventarisatie & evaluatie (RI&E) op te stellen. De RI&E is een belangrijk middel om de risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart te brengen. De RI&E dient zodoende, samen met het plan van aanpak, als basis voor een goed arbobeleid.

2. Zijn er tips voor het verbeteren van de arbeidsveiligheid:

3. Wat houdt arbobeleid in en waar moet de werkgever voor zorgen:

 

Als werkgever moet u er voor zorgen dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. Dit is vastgelegd in de Arbowet.

 

Het arbobeleid omvat:

 • opstellen van een risico-evaluatie en -inventarisatie (RI&E)
 • ziekteverzuimbeleid opstellen;
 • bedrijfshulpverlening opzetten;
 • voorlichting geven aan werknemers;
 • preventiemaatregelen: aanstellen van een preventiemedewerker
 • werknemers de gelegenheid geven een periodiek arbeidsgezondheidsdeskundig onderzoek (pago) te ondergaan. Bij dit onderzoek bekijkt de bedrijfsarts of er problemen of gezondheidsklachten zijn als gevolg van het werk;

voor werknemers: bezoek aan de arbodienst of bedrijfsarts op het arbeidsomstandighedenspreekuur. De werknemer kan daar een arbodeskundige vragen stellen over de arbeidsomstandigheden.

   

  4. Wat is het meest voorkomende type arbeidsongevallen:

  • Vallen is het meest voorkomende ongevalstype. 32% Van alle ernstige ongevallen komen voort uit vallen.

   5. Wat is een arbeidsongeval:

  • De Arbowet omschrijft een arbeidsongeval als volgt: “Een aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad.”

   Laatste Nieuws: