Adviesbureau voor al uw arbozorg
Kwaliteit ontmoet eenvoud

Waarom worden Toolboxmeetings gehouden?


Inleiding:

Als leidinggevende bent u verantwoordelijk voor de veiligheid en welzijn

van velen. Het is een essentieel, nooit aflatend deel van uw functie als
leidinggevende. Hoewel u zich niet kunt ontdoen van deze last, kunt u
deze wel lichter maken door goed met uw medewerkers te
communiceren. Dit heeft veelal plaats via de toolboxmeeting.
Een toolboxmeeting is een korte vergadering over veiligheid in informele
sfeer. Door het houden van een toolboxmeeting overlegt u met uw

medewerkers en onderaannemers en motiveert u hen om onveilige
handelingen en de daarmee samenhangende risico’s te voorkomen. Hoe
beter ons verhaal en de wijze waarop dit overleg plaats heeft, des te
gemakkelijker kunnen wij onze doelstellingen bereiken. Op grond van de wettelijke verplichtingen voor goede voorlichting en onderricht zijn toolboxmeetings niet vrijblijvend. Het is voor het bedrijf
van belang dat deze toolboxmeetings door u volgens de afspraken
zorgvuldig gehouden worden.
 

Toolboxmeetings voorkomen onveilige handelingen. Toolboxmeetings verhogen het veilig denken en motiveert medewerkers om veilig te handelen. Dit kan er toe leiden dat risico’s voorkomen kunnen worden.