Adviesbureau voor al uw arbozorg
Kwaliteit ontmoet eenvoud

Bedrijfsongevallen

Misschien bent u zelf nooit getroffen door een bedrijfsongeval of hebt u zelfs nog nooit meegemaakt dat een collega iets dergelijks overkwam. Zeker dan is de verleiding groot om ingewikkelde veiligheidsprocedures te negeren. Bedenkt u echter wel dat onvoorzichtig uitgevoerde werkzaamheden misschien lang goed kunnen gaan, maar als ze fout gaan, gaan ze vaak goed fout.

Hieronder staan de meest voorkomende oorzaken van bedrijfsongevallen op een rijtje.

 

Gebrek aan kennis of ervaring bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Voert u daarom alleen werkzaamheden uit waarvoor u bevoegd bent. Wanneer u twijfelt of u over voldoende vaardigheden beschikt voor een bepaalde klus, vraag dan altijd advies of assistentie van uw werkgever of bevoegde collega’s.

 

Stress en vermoeidheid. Zorgt u er altijd voor dat u uitgerust aan het werk gaat. Natuurlijk kan het voorkomen dat u zich, om welke reden dan ook, gespannen voelt. Juist op dit soort momenten dient u rustig de tijd te nemen bij het uitvoeren van uw werkzaamheden en het treffen van de benodigde veiligheidsmaatregelen. Laat u niet opjagen door uw eigen ongeduld of de haast van een collega. Uw eigen gezondheid en veiligheid staat voorop.

 

Onvoldoende motivatie. Dit kan de oorzaak zijn van onoplettendheid en onvoorzichtigheid. Een manier om dit te voorkomen is te zorgen voor afwisseling in uw werkzaamheden. Benader hiervoor eventueel uw werkgever. Wanneer een afwisseling van werkzaamheden niet mogelijk is, dwingt u zichzelf er dan toch toe zorgvuldig te blijven werken, ook wanneer u zoals iedereen kan overkomen, eens uw dag niet hebt.

 

Gebruik van onjuist gereedschap of onjuiste apparatuur en toepassing van onjuiste werkmethoden. Zorg er altijd voor dat u uw werkzaamheden alleen uitvoert met de materialen en gereedschappen die daarvoor zijn bestemd. Raffel uw werkzaamheden niet af, maar ga zorgvuldig te werk volgens de methode die is voorgeschreven.


Toolbox bedrijfsongevallen