Adviesbureau voor al uw arbozorg
Kwaliteit ontmoet eenvoud

Waarom over het weer gepraat?

Helaas hebben we geen controle over regen, sneeuw, hagel, wind, onweer of zon. Maar wl kunnen we controle uitoefenen over wat er gebeurt op ons werk door de elementen. Een aantal van de grootste problemen tijdens het werken in de buitenlucht wordt veroorzaakt door wind, onweer en vorst.

 

Kijk uit voor wind


Laat de wind je aandacht niet afleiden. Het gaat hier niet om orkanen of storm, maar normale wind en onverwachte windvlagen. Wind pakt alles wat mogelijk is en laat het wegwaaien. Dus als het waait, bind losliggend, licht materiaal goed vast, verzwaar deze of berg ze op in een opslagruimte.

Het is verbazingwekkend wat een beetje wind kan aanrichten. Sommige windvlagen kunnen multiplex van een hoog gebouw een paar blokken verder laten waaien of een mens van een steiger blazen. Hoe hoger je werkt des te verraderlijker de wind kan zijn. Als er moet worden gewerkt op hoge gebouwen, blijf dan weg van de dakranden. Hang nooit rond bij niet-verankerde muren, rommelige hopen of iets anders dat kan omwaaien bij een plotselinge windvlaag. In veel gevallen zijn uitvoerenden ernstig gewond geraakt door een plotselinge windvlaag, toen een niet-verankerde muur omwaaide, terwijl ze in de schaduw van die muur zaten te lunchen.

Hieronder staat welke actie bij welke windkracht je dient te nemen:

  • 6 en hoger (10,8 m/s): Stoppen met werkzaamheden in werkbakken en aluminium rol- of hangsteigers.
  • 7 en hoger (13,9 m/s): Stoppen met hijswerk, heiwerk en werken op tankdaken. Bovendien zeilen en lastenten verwijderen.
  • 9 en hoger (20,8 m/s): Stoppen met werkzaamheden op in de buitenlucht vast opgestelde steigers.

Bliksem is dodelijk

We willen altijd graag het werk of een karwei klaar krijgen en gaan we zo lang door tot de regen ons dwingt beschutting te zoeken. Echter er is ook vaak onweer met bliksem zonder dat het regent.
Als er wordt gewerkt op hoogte; op een stalen frame, steiger of hoog gebouw, is het 't veiligst om beschutting te zoeken zodra er bliksem valt te bespeuren. Men is redelijk veilig voor bliksem in een gebouw, vooral als deze is beveiligd met bliksemafleiders. Ook ben je veilig in de cabine van een auto. Zoek nooit beschutting onder een boom. Ben je in open terrein, blijf dan zo laag mogelijk bij de grond gebukt; met gespreide voeten. Nog beter is het om in een greppel te gaan zitten.

 

Regen kan werk vernielen


Regen kan geducht huishouden op een bouwplaats. Deze kan dan veranderen in een gigantische modderpoel. Water kan overal in doordringen. Regen kan bouwmateriaal, materieel of voorraden onbruikbaar maken en over het algemeen dingen vreselijk rommelig maken. Staal wordt glad, apparatuur raakt defect en wij worden nat. Door het bedekken van apparatuur, materiaal, materieel, voorraden en onszelf geven we de regen geen kans om schade aan te richten. We kunnen gladheid verminderen door het water weg te vegen uit de lage gebieden, die worden gebruikt als doorgang in/naar gebouwen in aanbouw.

 

Glijd niet uit over ijs of sneeuw


In de winter kan ijs of sneeuw alles glad maken. Houd daarom werkplekken en -vlakken schoon en strooi er zand overheen, zoals steigervloeren en -doorgangen, of laat de steigerplanken door de steigerbouwer omdraaien. We hebben een zo goed mogelijke werkplek nodig, om ons werk ook veilig uit te kunnen voeren, daarom moet er voor worden gezorgd dat de kans op uitglijden zo klein mogelijk is. Temperaturen direct onder 0 oC geven al kans op bevroren vingers, tenen, oren en neus. Handen kunnen aan metalen voorwerpen vastplakken bij vorst.

 

Controle op het weer


Op het weer kunnen we geen invloed uitoefenen. we kunnen ons wel beschermen tegen de weersinvloeden, door goede beschermende kleding te dragen, door zand te strooien op een bevroren ondergrond, door bij hoge windkracht te stoppen met werken. Gezond verstand en het goed luisteren naar de signalen welke ons lichaam bij blootstelling aan de weersinvloeden ons geeft voorkomt vaak letstel of ongevallen.


Toolbox Het Weer